Kontakt

Pošlite e-mail na adresu rbsperk@rbsperk.sk

Administratívne dáta našej spoločnosti sú:
IČO: 44222009 / DIČO: 2022625407
IČ DPH: SK2022625407

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka: 52829/B, Oddiel: sro
Bankové spojenie: Tatra banka, akciová spoločnosť
Číslo účtu: 2626180495/1100  IBAN: SK78 1100 0000 0026 2618 0495